หม้อแปลงไฟฟ้า : Sold Out

Transformer ( Item condition : Used )

Status : Sold Out

Brand  : ABB

115/22 kV Transformer and 22kV Switchgear

115/22 kV Transformer (with OLTC) 1 unit    

ABB Transformers Limited (made in Thailand)

Type  :  Outdoor, TA1

Series no.  :  53004

Year of manufacture : 1993

Kind of Transformer : On-load-Tap-Changing

Standard : ANSI, IEEE C57,12,00-1987

Rated Power : 25/32 MVA

Class : OA/FA

Frequency : 50 Hz.

Weight         

Un-tanking (Core & Coil)   :  28,380 Kg.         

Tank Fitting and miscellaneous  : 13,530 Kg.         

Oil in Transformer : 13,470 Kg.         

Oil in OLTC  : 1,120 Kg.         

Total Oil     : 14,590 Kg.

Total mass   :   56,500 Kg.

Transport Unit           

Without oil : 37,100 Kg.         

With oil : 53,300 Kg.

 
 
Visitors: 964,889