Hydraulic Press

TOYO Hydraulic Press

Motor Data : 

CROMPTON INDUCTION 380V/3.73kW/5Hp/3Ph/4P/IP55/50Hz/1470rpm/5/10Am

Hydraulic Data

แรงอัด (Ton) 150

ความสูงรวม (mm) 2270

ความกว้างใช้งาน (mm) 1150

ความกว้างของตัวโครง (mm) 1505

ความกว้างรวม(ถึงปั้มโยก) (mm) 2110

ความกว้างใช้งานด้านข้าง (mm) 460

ความกว้างของตัวโครงด้านข้าง (mm) 680

ความกว้างรวมด้านข้าง (mm) 1345

ขนาดของรูสลัก (mm) 52

ระยะห่างระหว่างรูสลัก (mm) 133

เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนกระบอก (mm) 116

ระยะชักใช้งาน (mm) 235

น้าหนักรวม  (kg) 2000

Visitors: 964,888